Giới thiệu Hội

Hội nữ doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội

Tập hợp, đoàn kết phụ nữ là lãnh đạo các Doanh Nghiệp, tổ chức kinh tế tại TP Hà Nội, phấn đấu vì sự bình đẳng, phát triển và thành đạt của các hội viên, góp phần nâng cao năng lực, tăng tính hợp tác, chia sẻ, giúp đỡ góp phần xây dựng Thủ đô, đất nước giàu mạnh, văn minh...

HỘI NỮ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TP.HÀ NỘI
Văn phòng hội: Phòng 1605 - tòa nhà Lilama Hà Nội, số 52 đường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Hà Nội.
Điện thoại: 04.3771.3243; Fax: 04.3771.1174
Email: nudoanhnghiep@gmail.com